Outsourcing IT

Kluczowym obszarem naszej działalności jest świadczenie usług informatycznych dla firm. Zakres jest zawsze dobrany do potrzeb klienta i może dotyczyć m. in.:

 • Doradztwa przy tworzeniu strategii rozwoju IT
 • Opieki/administracji nad istniejącym środowiskiem informatycznym
 • Wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego
 • Zarządzania projektami informatycznymi, również w przypadku koordynowania prac firm wdrożeniowych
 • Sprzedaży urządzeń czy licencji na oprogramowanie
 • Audytu bezpieczeństwa, legalności licencji czy też stanu środowiska i zgodności z dobrymi praktykami
 • Szkoleń pracowników z wykorzystywanych rozwiązań
 • Tworzenie polityk, procedur i dokumentacji technicznej

W miarę możliwości usługi świadczymy zdalnie co pozytywnie wpływa na ich koszt.

Zalety outsourcingu

 • optymalizacja kosztów, zwłaszcza w przypadku mniejszych podmiotów które nie wymagają zatrudnienia pracownika na cały etat
 • dostęp do wysokiej klasy specjalistów o szerokiej wiedzy i doświadczeniu
 • łatwiej zweryfikować kompetencje firmy niż przyszłego pracownika
 • możliwość realizacji projektów które z definicji są ograniczone czasowo
 • oszczędność czasu, która pozwala się skupić na swoim biznesie, na tym co umie i lubi się robić

Na koniec warto przytoczyć cytat który ma już 100 lat i jest niezmiennie prawdziwy:

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my

Henry Ford