Polityka ochrony danych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych Iteraktiv Sławomir Bieszkowski podejmuje szereg działań w obszarze ochrony danych osobowych, ukierunkowanych w szczególności na realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.